Migrationsministern står fast vid strängare regler

Migrationsminister Morgan Johansson fruktar en återgång till den kaotiska flyktingssituationen 2015 och är inte beredd att lätta på asylna. Han säger också klart nej till kraven på amnesti för ensamkommande barn och unga.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Migrationsministern står fast vid strängare regler