Elevens sorgliga lott

Nu har skolkommissionen presenterat sitt slutbetänkande. Arbetet har pågått parallellt med Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Det är viktigt att ha i åtanke för de båda utredningarna kan komma att prägla den svenska skolan för en lång tid framöver.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Elevens sorgliga lott

Nyckelord: