Urstarka svenska regioner

Sex av åtta svenska ligger bland de tio främsta inom EU när det gäller sysselsättningsgrad, skriver Nordea i konjunkturrapporten Regionala utsikter. Stockholmsregionen har EU:s högsta sysselsättningsgrad och som nummer två bland EU:s placerar sig Västsverige.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Urstarka svenska regioner

Nyckelord: