Minskad framtidstro i handeln

Svenska handlares fortsätter att minska. Förväntningarna går ner både i tron på försäljning och antal anställda, men framför allt i tron på framtida lönsamhet, enligt Svensk Handels handelsbarometer och framtidsindikator. Handlarna fick också svara på frågor om sommar.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Minskad framtidstro i handeln