Minskad framtidstro i handeln

Svenska handlares fortsätter att minska. Förväntningarna går ner både i tron på försäljning och antal anställda, men framför allt i tron på framtida lönsamhet, enligt Svensk Handels handelsbarometer och framtidsindikator.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Minskad framtidstro i handeln

Nyckelord: