Slappt mot spårspring

”Din chef kan vara ett pucko. Fast troligtvis inte.” Med det passiva närmandet försöker Trafikverket i en kampanj att få personer som genar över tågspåren att tänka om. Förseningar orsakade av obehöriga på spåren blir ett allt större problem.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Slappt mot spårspring

Nyckelord: