Loj valspurt inleds med krav på bilindustrin

Tysklands Angela Merkel pressar landets mäktiga bilindustri när hon slutspurtar inför höstens val. Men sin socialdemokratiska rivals förslag om elbilskvoter ger hon kalla handen. Efter en tre veckor lång Alpsemester återvänder den tyska förbundskanslern till jobbet på lördagen.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Loj valspurt inleds med krav på bilindustrin