Migrationsministern Korta handläggningstider

Nya Heléne Fritzon (S) sätter hög prioritet på att korta na för asylsökande. Hon tänker ta upp frågan med generaldirektören för Migrationsverket, Mikael Ribbenvik. - Jag har varit väldigt tydlig med att jag vill att na ska ned.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Migrationsministern Korta handläggningstider