Svensk extremhöger mobiliserar internationellt

Svenska högerextremister inspireras av framgångarna för amerikanska alt-right-rörelserna. Två föregrundgestalter inom har bjudit den amerikanske vit makt-ledaren Richard Spencer till Sverige i höst.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Svensk extremhöger mobiliserar internationellt

Nyckelord: