Skolornas attityd avgör om elever får diagnoser

Det finns en stor tilltro till som adhd och Aspergers som förklaring till utagerande i skolan. Det visar en ny studie som pekar på skolpersonalens ibland okritiska hållning till na som förklaringsmodell.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Skolornas attityd avgör om elever får diagnoser

Nyckelord: