Slut på artflytt via fartygstrafiken

Nu ska det vara slut med utsläpp av barlastvatten från andra sidan jordklotet. Den internationella barlastvattenkonventionen har trätt i kraft. Men de invasiva arter som redan kommit hit via fartygens barlastvattentankar får vi leva med även i fortsättningen.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Slut på artflytt via fartygstrafiken