Lägre inflation i augusti

Inflationstakten uppgick i till 2,1 procent, jämfört med 2,2 procent månaden före. Mellan juli och minskade konsumentpriserna med 0,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Den underliggande stakten, enligt måttet KPIF, var i 2,3 procent, jämfört med 2,4 pro...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Lägre inflation i augusti