Ewa Stenberg Säkerhetsskandalen stänker på den förra regeringen

Transportstyrelsens ställföreträdande generaldirektör avgår efter att ha beslutat om avsteg från säkerhetsreglerna redan sommaren 2014. Myndigheten har uppenbarligen länge haft en slapp säkerhetskultur. Det får att stänka också på den förra .

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Ewa Stenberg Säkerhetsskandalen stänker på den förra regeringen

Nyckelord: