FN Världen förlorar 24 miljarder ton odlingsbar mark varje år

En tredjedel av jordbruksmarken i är allvarligt påverkad av miljöförstöring och varje år går 24 miljarder ton mark förlorad.  Enligt FN, som varnar för att situationen kan hota tillången på mat och vatten och öka riskerna för konflikter, är den främsta orsaken det intensiva indust...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten FN Världen förlorar 24 miljarder ton odlingsbar mark varje år