Londons konstvärld lider av Brexit blues

Konstmarknaden är i snabb omvandling, påverkad av allt ifrån globalisering, gentrifiering och kommersialisering till ny teknik. Birgitta Rubin åkte till London där Brexit svävar som ett mörkt moln över internationell konsthandel.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Londons konstvärld lider av Brexit blues