Nordisk skogsvinst i EU

De a ledamöterna fick som de ville när EU-parlamentet röstade om sin syn på skogens del i bekämpningen av klimatförändringarna. Nu blir det upp till regeringarna att säkerställa fortsatt gehör för den svensk-finländska linjen.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Nordisk skogsvinst i EU

Nyckelord: