Stora skillnader i kulturskoleverksamhet för barn

Svenska kommuner skiljer sig stort åt i andelen barn som deltar i kulturskola, visar statistik från Kommun- och landstingsdatabasen.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Stora skillnader i kulturskoleverksamhet för barn