Miljörapport Luftkvalitén på bättringsväg

Varje år dör hundratusentals européer i förtid på grund av luftföroreningar. Men en ny rapport från Europeiska miljöbyrån EEA visar att långsamt förbättras - och därmed människors hälsa.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Miljörapport Luftkvalitén på bättringsväg