Inkluderande språk viktigt i jämställdhetsarbetet

REPLIK DN Debatt 12/11.  Våra forskningsresultat går tvärs emot skribenternas slutsats att könsneutrala formuleringar inte kommer åt diskriminering av trans- och queerpersoner. Att aktivt undvika formuleringar som implicerar en tvåkönsnorm är fundamentalt, skriver tre psykologiforskare.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Inkluderande språk viktigt i jämställdhetsarbetet