Hovrätt slår fast unik dom om terrorinsamling

Via Facebook uppmanade en 35-årig man att ekonomiskt stötta terrororganisationer för vapeninköp – det kan likställas med att uppmana till särskilt allvarlig brottslighet, enligt en. Precis som i tingsrätten döms mannen till sex månaders fängelse.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Hovrätt slår fast unik dom om terrorinsamling

Nyckelord: